I Przedszkole

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO SYSTEMU I PRZEDSZKOLE

W przypadku ptań i wątpliwości prosimy kontakt z kierownikiem gospodarczym mail: sekretariat156@wp.pl

te. 22 811 42 52


Rodzice dzieci posiadających karty magnetyczne zobowiązani są do ich odbijania na czytniku przy wejściu do szatni i wyjściu z szatni.
System rejestruje obecność dziecka w przedszkolu i czas pobytu zgodnie z Państwa deklaracjami.

Od dnia 01 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą m.st. Warszawy rodzice nie ponoszą opłat za pobyt, jednak system monitoruje frekwencję dzieci w przedszkolu, dodatkowo karta otwiera furtkę wejściową.