Pomoc psychologiczna

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 13

Anna Woś

Psycholog oddelegowany z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 w Warszawie

Pracuje w przedszkolu w piątek 8.00-12.00

Kontakt mailowy z psychologiem: awos@eduwarszawa.pl

Konsultacja z psychologiem może odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 oraz Przedszkola nr 156. W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem, proszę o kontakt z sekretariatem Poradni. W pilnych przypadkach, możliwy kontakt e-mailowy: awos@eduwarszawa.pl. W treści wiadomości należy podać temat konsultacji oraz zostawić numer telefonu do kontaktu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 prowadzi działalność diagnostyczną i postdiagnostyczną. Diagnozuje potencjalne możliwości ucznia, rozpoznaje symptomy zaburzeń oraz przedstawia sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ofercie Poradni znajdują się zajęcia terapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę o kontakt z sekretariatem Poradni.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

ul. J. Odrowąża 23 03-310 Warszawa

Tel./Fax:  0-22 811-05-22, 0-22 811-26-46

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-19:00 oraz w soboty, w godzinach 8:00-16:00.

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 13

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00,  a w soboty od 8.00 do 16.00

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, działających na trenie dzielnicy Targówek. Poradnia udziela również pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom. Każdą placówką opiekuje się psycholog poradni, który ustala z dyrektorem szkoły zakres współpracy szkoły i poradni, zajmuje się diagnozowaniem potencjalnych możliwości dziecka, rozpoznawaniem symptomów zaburzeń oraz ustalaniem sposobów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Psycholog opiekujący się placówką prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli  i rodziców oraz indywidualne konsultacje dla pedagogów i wychowawców dotyczące trudności wychowawczych uczniów. Psycholodzy biorą również udział w radach pedagogicznych oraz spotkaniach z rodzicami. Konsultują indywidualne programy pracy z uczniami oraz udzielają pomocy merytorycznej dla nauczycieli przedszkoli i szkół. Zapisy na badania mogą odbywać bezpośrednio u psychologa opiekującego się daną placówką lub w sekretariacie. Zapisy na zajęcia terapeutyczne u osób prowadzących.