Opłaty

OPŁATY ZA  ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Od dnia 01.09.2023 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 17,00 zł x  ilość dni roboczych w miesiącu -  rodzice nie dokonują samodzielnie żadnych odpisów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, usprawiedliwione nieobecności będą uwzględniane przy płatnościach rozliczeniowych co drugi miesiąc, tj. za wrzesień w miesiącu listopadzie z uwagi na system rozliczeniowy.

PŁATNOŚCI PUBLIKOWANE BĘDĄ PO ZALOGOWANIU SIĘ RODZICA NA PORTALU i PRZEDSZKOLE

Formy płatności:
1) konto bankowe nr: 72 1030 1508 0000 0005 5055 4089
w nazwie odbiorcy: DBFO dla Dzielnicy Targówek, 03-558 Warszawa, ul. Stojanowska 12/14
tytułem: imię i nazwisko dziecka za miesiąc …
2) w kasie przedszkola u kierownika gospodarczego

W przypadku opłat dokonanych przelewem niezbędne jest niezwłoczne przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres: sekretariat156@wp.pl

Opłaty za posiłki wynoszą:

śniadanie – 4,00 zł; obiad – 9,00 zł; podwieczorek – 4,00 zł; stawka dzienna 17,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być poprzez wybór jednej z następujących form wg wskazanej kolejności:

- Zgłoszenie w programie i Przedszkole https://iprzedszkole.progman.pl/iprzedszkole/

- Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: kierownik.p156@eduwarszawa.pl

- Zgłoszenie drogą telefoniczną na numer 22 811 42 52 najpóźniej do godz. 09.00 w dniu nieobecności