Ramowy rozkład dnia

WAŻNA INFORMACJA

W związku z ramowym rozkładem dnia dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 08.20

Informacje dotyczące późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola zgłaszamy bezpośrednio dzień wcześniej do nauczycielek prowadzących grupę lub telefonicznie, nie zgłaszamy spóźnień mailowo ani przez system iprzedszkole.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 7.00 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia poranne, praca w małych zespołach, sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane, inspirowane przez nauczyciela, współudział dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć, czynności sanitarno – higieniczne;

8.15 – 8.30 czynności porządkowe, mycie rąk, nakrywanie do stołu;

8.30 – 9.00 śniadanie;

9.00 – 9.30 zajęcia edukacyjno – wychowawcze z całą grupą uwzględniające aktywność dzieci (inspirowaną, kierowaną, spontaniczną);

9.30 – 10.20 zabawy swobodne, zabawy dydaktyczne, artystyczne, prace porządkowe po zakończeniu zajęć;

10.20 – 11.45 pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy swobodne w ogrodzie, obserwacje przyrody;

11.45 – 12.00 powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne, nakrywanie do stołu;

12.00 – 12.30 obiad (zupa i drugie danie);

12.30 – 14.30 odpoczynek, zajęcia relaksacyjne (słuchanie muzyki, czytanych przez nauczyciela bajek, opowiadań; praca indywidualna bądź z grupą – np. kontynuacja działań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych; gry i zabawy dydaktyczne; zabawy dowolne; zajęcia dodatkowe; spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

14.30 – 14.45 przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczno – sanitarne

14.45 – 15.00 podwieczorek

15.00 – 17.00 zabawy inspirowanie przez nauczyciela, zabawy ruchowe, swobodna działalność dzieci, prace porządkowe w sali, utrwalanie wierszy i piosenek, rozchodzenie się dzieci do domów.