16 lutego 2024

Przedszkole nr 156

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest na stronie Biura Edukacji www.edukacja.um.warszawa.pl w zakładkach: harmonogram rekrutacji, kryteria rekrutacji, zasady rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczną naukę w klasie pierwszej: